Detail produktu

JIZERSKÉ HORY 2 - o rašeliništích, květeně a zvířeně
1800

ks

JIZERSKÉ HORY 2 - o rašeliništích, květeně a zvířeně

Jedná se o druhý díl projektu, popisujícího Jizerky ze všech možných úhlů pohledu. Tuto knihu sestavil kolektiv více než 60 odborníků a týká se především živé přírody. Shrnuje přírodovědné bádání od historie po současnost, zvláštní kapitoly jsou věnovány mechům, lišejníkům, houbám, vyšším rostlinám, dále všem živočišným druhům od mikroorganismů až po velké savce. Ochraně přírody, lesnictví a myslivosti bude věnován 3. díl, který vyjde na podzim 2014. Pohoří je pojato komplexně včetně polské části. Kromě odborných informací, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé, jako např. o houbách, zde je také mnoho kapitol, které jistě osloví i ty čtenáře, pro něž nejsou botanika a zoologie hlavním předmětem zájmu. Namátkou jmenujme pověsti o kouzelné moci rostlin, legendy o rašeliništích, vývoj botanické a zoologické zahrady, texty o jedovatých rostlinách nebo o historii unikátních schaffgottschovských sbírek – to vše ve více než dvou stovkách kapitol. Milovníky Jizerských hor jistě potěší, objevy několika druhů rostlin a živočichů, které nebyly dosud v ČR zaznamenány, a dokonce i pár druhů nových pro celý svět. Chybět nemohou ani velké reprodukce oblíbených leteckých snímků.

 

440 stran

velký formát 23 x 32 cm

1 200 reprodukcí

Sleva. 1950  1800

 

 

Z OBSAHU

 

Vymezení území

 

BOTANIKA

SINICE A ŘASY JIZERSKÝCH HOR - 21-25

            Rašeliniště - 21

            Potoky - 23

Přehradní nádrže - 25

Sníh - 25

 

HOUBY JIZERSKÝCH HOR 26-58

            Mykologie a stav poznatků o rozšíření hub v Jizerských horách - 26

Hlenky (Myxomycota) - 27

Pravé houby (Eumycota) - 28

Voskovičkotvaré - 30

            Stopkovýtrusé houby - 33

Hřibotvaré - 47

            Seznam hub dosud zjištěných v Jizerských horách - 52

            Některé speciální druhy hub - 53

            Ochrana hub - 57

 

LIŠEJNÍKY JIZERSKÝCH HOR 59-62

 

JIZERSKOHORSKÉ MECHOROSTY 63-72

            Historie bryologického výzkumu - 63

            Mechorosty Jizerských hor - 67

            Ohrožení a ochrana mechorostů - 71

 

ROSTLINSTVO JIZERSKÝCH HOR 74-169

 

Historie botanického výzkumu v Jizerských horách - 74

 

Základní charakteristika území - 77

 

            Vyhynulé a nezvěstné druhy - 84

 

            Aktuální květena Jizerských hor - 85

 

Ohrožené a zvláště chráněné druhy - 88

 

            Minulost jizerskohorských lesů - 90

 

            Potenciální přirozená vegetace - 94

 

Aktuální vegetace - 100

 

Zkáza horských smrčin na konci 20. století - 108

 

Klíčové botanické lokality a území - 132

 

            Jizerskohorské bučiny - 132

 

            Rašeliniště Jizery - 136

 

            Rašeliniště Jizerky 144

 

            Bukovec - 147

 

            Černá jezírka - 153

 

            Quarré - 156

 

            Klečové louky - 156

 

            Nová Louka - 157

 

            Na Čihadle - 158

 

            (Prales) Jizera - 160

 

            Černá hora - 162

 

            Jedlový důl - 164

 

            Vápenný vrch - 165

 

            Malá Strana - 166

 

            Tichá říčka - 167

 

Fojtecký mokřad - 168

 

            Černostudniční hřbet - 169

 

            Liberecké mokřady, louky a lesíky - kus opravdové přírody ve městě - 169

 

 

Rašeliniště z různých pohledů 170-195

Vývoj a typologie rašelinišť - 170

Geomorfologie rašelinišť - 172

Starý Jizerský mlýn - 174

Mizení rašelinišť - 176

Revitalizace rašelinišť - 179

Rašelina a její využití - 186

Topografie jizerskohorských rašelinišť - 188

Močály a rašeliniště v pověstech a legendách -192

 

NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ A TYPICKÉ ROSTLINY 196-238

Plavuně - poslové dávných dob -196

Přesličky a kapradiny - starobylé známé neznámé -198

Některé vzácné rostliny Jizerských hor - 203

Upolín - symbol Jizerských hor - 207

Jizerskohorské orchideje - 212

Některé typické rostliny Jizerských hor 214

Zelené nebezpečí - jedovaté rostliny - 218

Rostliny lesních cest - 220

Některé hlavní a významné dřeviny Jizerských hor - 222

Kleč domácí a zavlečená - 230

Nepůvodní rostliny Jizerských hor - 232

 

Z horských zahrádek - 232

Invazní druhy - 235

Likvidace invazních druhů rostlin - 237

Nepůvodní dřeviny - 238

 

ROSTLINY V RUKOU ČLOVĚKA 239-265

Aleje Jizerských hor -239

Cizokrajné a nepůvodní dřeviny - 244

Arboreta, zahrady 254

Botanická zahrada Liberec - 256

Magická moc rostlin - 264

 

ZOOLOGIE

ZVÍŘENA A JEJÍ VÝZKUM 268-282

Historie výzkumu zvířeny Jizerských hor - 270

Historie přírodovědné sbírky Schaffgotschů a Přírodovědného muzea v Jelení Hoře -  277                              

Přírodovědné oddělení Severočeského muzea - 280

 

BEZOBRATLÍ

Zooplankton - neviditelní obyvatelé stojatých vod - 283

Měkkýši - 289

Pavouci - 292

Sekáči - 297

Korýši - 298

            Transport raků ze Šolcova rybníku - 298

Stonožky - 299

Mnohonožky - 299

Jepice, pošvatky, střechatky a chrostíci - 300

Vážky - 301

Rovnokřídlí - 304

Ploštice - 305

Křísi - 307

Mery - 308

Síťokřídlí - 308

Srpice - 309

Motýli - 310

Vývoj motýlů - 311

Dvoukřídlí - 324

Blanokřídlí - 333

            Tvůrci prvních států na zemi - 336

Včely a včelařství - 337

Brouci - 340

Řasnokřídlí - 356

Blechy - 357

 

OBRATLOVCI 358-389

Kruhoústí a ryby - 358

Obojživelníci - 360

Plazi -362

Ptáci - 363

            Odchyty a kroužkování ptáků v Jizerských horách - 376

Savci - 377

            Hmyzožravci - 377

            Letouni - 377

                        Půl století sledování zimoviště netopýrů na Bílé Desné - 380

            Hlodavci - 381

            Zajíci - 383

            Šelmy - 383

                        Výskyt rysa v Jizerských horách - 384

            Sudokopytníci - 384

Ohrožení živočichové - 386

 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA LIBEREC - 390

Centrum pro zvířata v nouzi Archa - 396

 

DODATKY

Geomorfologie - novinky, doplňky 398-416

Povodně pohledem geomorfologa - 398

Svahové pohyby a deformace - 403

Vrcholové kryogenní tvary - 410

Vodopády Jizerských hor - 412

 

Rejstřík

 

 

 
 
Váš bonus

Knihy zasíláme poštou po připsání příslušné částky na účet 2001051458/2010.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno objednavatele.

Neúčtujeme poštovné a balné!

 

Aktuální nabídka

Očekávaná novinka již k dispozici!


5. díl – JIZERSKÉ HORY – O HISTORII A UMĚNÍ DO ROKU 1914

 


 

 

Bonus pro Vás

Při objednávkách nad 300 Kč, neúčtujeme poštovné ani balné!

ankara kız yurdudershane ankara