Detail produktu

Jizerské hory 5 – o historii a umění do roku 1914
1900

ks

Jizerské hory 5 – o historii a umění do roku 1914

Pátý svazek edice popisuje dění během takzvaného dlouhého 19. století, které je doslova nabito klíčovými událostmi a vynálezy, jež navždy změnily život lidstva. Podrobně jsou například popsány vodní a větrné mlýny, jejichž sílu později převzaly parní stroje. Objevily se nové zdroje energie – plyn a elektřina. Manufaktury definitivně vystřídala tovární výroba s dalekosáhlými společenskými důsledky. Vznikla tak široká společenská vrstva – dělnictvo, které se začalo stále organizovaněji domáhat občanských práv. Začaly se stavět silnice a celou druhou polovinu století vznikaly železniční tratě, které nám slouží dodnes. Dřevěnou zástavbu rychle vystřídaly honosné domy a jizerskohorská města získala během krátké doby novou tvář. Architektonickému vývoji je věnována rozsáhlá kapitola. Šlechta ztratila své výsadní postavení a do společenského vývoje se začaly stále víc zapojovat politické strany. Emancipovala se česká společnost, která právě ve sledovaném pohraničí sváděla nejprudší boje s německou majoritou. Naši oblast neminuly ani válečné události roku 1866. Prusko-rakouská válka je v knize popsána se všemi detaily a souvislostmi. Rozsáhlá kapitola je věnována etnografii. Byl to právě prudký společenský vývoj, který probudil potřebu zdokumentovat rychle mizející lidové zvyky i materiální kulturu předchozích generací. Podrobně je popsán vývoj sklářství tak typický pro oblast Jizerských hor. A to jsou jen hlavní kapitoly. Pozornost je věnována mnoha dalším oborům, například tramvajové dopravě, počátkům fotografie, mapám a hraničnímu značení, střeleckým spolkům, malířství nebo velkolepé Výstavě Německých Čech v roce 1906.

Do popisu událostí je zahrnuta také polská část Jizerských hor. Knihu ozvláštňuje více než tisíc reprodukcí historických památek, krajiny a dobových dokumentů. Nechybí ani pro edici už příznačné letecké pohledy.

Celobarevná vázaná publikace velkého formátu 23 × 32 cm, rozsah 552 stran.

 

 
ukázky v .pdf
 
 
Váš bonus

Knihy zasíláme poštou po připsání příslušné částky na účet 2001051458/2010.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno objednavatele.

Neúčtujeme poštovné a balné!

 

Aktuální nabídka

Očekávaná novinka již k dispozici!


5. díl – JIZERSKÉ HORY – O HISTORII A UMĚNÍ DO ROKU 1914

 


 

 

Bonus pro Vás

Při objednávkách nad 300 Kč, neúčtujeme poštovné ani balné!

ankara kız yurdudershane ankara